Nieuw besluit toepassing btw-nultarief bij levering en bevoorrading zeeschepen en luchtvaartuigen

Nieuw besluit toepassing btw-nultarief bij levering en bevoorrading zeeschepen en luchtvaartuigen

Op 20 november is een nieuw besluit verschenen over het toepassen van het btw-nultarief bij de levering en bevoorrading van zeeschepen en luchtvaartuigen. Dit besluit gaat in vanaf 1 januari 2019.

Source: Belastingdienst