In het Eindejaarsbesluit 2021 zijn de regels die gelden als u een motorrijtuig exporteert verduidelijkt.