In het Eindejaarsbesluit 2020 zijn de regels die gelden als u een motorrijtuig exporteert verduidelijkt.