Het aanbrengen van een groendak wordt belast met 21% btw, maar goedgekeurd is dat de planten die daarbij worden gebruikt, onder het 9%-tarief vallen.